ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ХЗОШ № 25) ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 25 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ХООШ № 25)

НАКАЗ

31.08.2016 № 121

Про організацію харчування учнів у І семестрі 2016/2017 навчального року

На виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами, ст. 25) , «Про загальну середню освіту» (зі змінами, ст. 22), «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 19.06.2002 №856 «Проорганізацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 №116 «Прозатвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів узагальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», спільних наказів МОЗ України, МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», рішень 37 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1799/15 «Про внесення змін доміської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», наказу управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 04.01.2016 № 02 «Про організацію харчування учнів та вихованців у навчальних закладах Московського району м. Харкова у 2016 році», з метою організації якісного та повноцінного харчування учнів навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за організацію харчування ГончаровуО.А., заступника директора з навчально-виховної роботи.

2. Відповідальному за організацію харчування, Гончаровій О.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи:

2.1. Забезпечити здійснення організаційних заходів щодо:

- безкоштовного харчування учнів 1-4 класів;

- безкоштовного харчування учнів 1-х класів молоком;

- безкоштовного харчування учнів пільгового контингенту;

- охоплення харчуванням учнів 1-4 класів, які відвідують групу продовженого дня;

- охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів

- дієтичного харчування для учнів, які того потребують .

До 23.12.2016

2.2. Забезпечити неухильне виконання нормативно-розпорядчих документів, що регламентують організацію харчування учнів загальноосвітнього навчального закладу.

Постійно

2.3. Відпрацювати режим і графіки харчування учнів у шкільній їдальні та надати до затвердження директору школи

До 01.09.2016

2.4. Контролювати дотримання графіку харчування учнів.

Постійно

2.5. Розробити режим чергування педагогічних працівників в обідній залі та погодити з головою профспілки.

До 01.09.2016

2.6. Координувати роботу медичної сестри Ковалевській І.А. щодо:

- складання списків учнів, які потребують дієтичного харчування, та надання їх завідувачу виробництва;

- систематичного контролю за якістю харчування учнів;

До 23.12.2016

2.7. Своєчасно вносити зміни до наказу «Про організацію харчування у I семестрі 2016/2017 навчального року» на підставі змін у складі учнів відповідно до мережі навчального закладу.

За потребою

2.8. Своєчасно вносити зміни до наказу «Про організацію дієтичного харчування» на підставі медичних довідок, результатів поглиблених медичних оглядів та заяв батьків.

За мірою надходження інформації

2.9. Брати участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника).

До 23.12.2016

2.10. Здійснювати контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції

До 23.12.2016

2.11. Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали.

Щоденно

2.12. Виявляти за допомогою класних керівників дітей, які відносяться до пільгових категорій.

До 23.12.2016

2.13. Вести облік харчування дітей в окремих журналах.

Щоденно

2.14. Звіряти разом із класними керівниками відвідування учнів школи і шкільної їдальні з метою недопущення неправильного обліку

Щоп’ятниці

2.15. Опрацьовувати інформацію щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування

Щоденно

2.16. Своєчасно надавати до управління освіти інформацію про стан організації харчування у загальноосвітньому навчальному закладі за відповідними формами:

- акти обліку безкоштовного харчування;

щоп'ятниці

- акти звіряння;

щоп'ятниці

- узагальнені звіти за місяць з харчування учнів.

До 02 числа кожного місяця

3. Призначити відповідальним за облік безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту учителя початкових класів АмброзякС.П.

4. Надати безкоштовне харчування учням 1-4 класів з 01.09.2016 по 23.12.2016:

1-А кл.- 25 учням; 3-А кл.- 24 учням;
1-Б кл.- 24 учням; 3-Б кл. - 22 учням;
2-А кл.- 24 учням; 4-А кл.- 36 учням.
2-Б кл. - 24 учням;

5. Призначити відповідальним за облік безкоштовного харчування молоком учнів 1-х класів учителя початкових класів Миронову О.В.

6. Надати безкоштовне харчування молоком учням 1-х класів з 01.09.2016 - 23.12.2016:

1-А кл.- _25__ учням;

1-Б кл.- __24_ учням;

7. Класним керівникам:

7.1. Своєчасно виявляти учнів, які відносяться до пільгових категорій та мають право на отримання безкоштовного харчування

7.2. Проводити систематичну роботу щодо збільшення кількості учнів 5-11 класів, охоплених гарячим харчуванням

До 23.12.2016

7.3. Здійснити організаційні заходи щодо 100% охоплення харчуванням учнів 1-4 класів, які відвідують групу продовженого дня

З 01.09.2016 по 23.12.2016

7.4. Проводити бесіди щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та поведінки дітей в їдальні.

Постійно

7.5. Своєчасно надавати заявки на харчування учнів.

Щоденно

7.6. Тримати під контролем повноцінне споживання учнями порцій страв сніданку та обіду.

Постійно

8. Покласти персональну відповідальність на класних керівників:

8.1 За своєчасність та правильність подання заявок на харчування учнів;

8.2. За повноцінне споживання учнями порцій страв сніданку та обіду;

8.3. За відповідність даних обліку харчування учнів у шкільній їдальні даним обліку відвідування учнів в класних журналах:

1-А - Данилів Г.Є. 5-А - Першина Д.В.
1-Б - Миронова О.В. 6-А - Сапегіна Н.О.
2-А - Амброзяк С.П. 7-А - Середа І.О.
2-Б - Петренко О.В. 8-А - Грінченко Л.В.
3-А - Шевченко С.Ю. 9-А - Прус І.Є.
3-Б - Бондаренко О.А. 10-А - Ачкасов А.Є.
4-А - Клімова С.І. 11-А - Ярошенко Л.М.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ХЗОШ № 25 Н.В.Черкасова

ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ХЗОШ № 25) ХАРЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ № 25 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ХООШ № 25)

НАКАЗ

06.01.2017 № 7

Про організацію харчування учнів у ІІ семестрі 2016/2017 навчального року

На виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами, ст. 25), «Про загальну середню освіту» (зі змінами, ст. 22), «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (зі змінами), від 19.06.2002 №856 «Проорганізацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 №116 «Прозатвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів узагальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції знадання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», спільних наказів МОЗ України, МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», наказу Міністерства економіки України від 01.08.2006 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», наказу Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 04.01.2017 № 10 «Про організацію харчування учнів та вихованців у навчальних закладах Московського району м. Харкова у 2017 році» з метою створення умов для збереження здоров’я дітей, удосконалення системи організації повноцінного харчування школярів та поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і дітей з малозабезпечених сімей у навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за організацію харчування ГончаровуО.А., заступника директора з навчально-виховної роботи.

2. Відповідальному за організацію харчування, Гончаровій О.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи:

2.1. Забезпечити здійснення організаційних заходів щодо:

- безкоштовного харчування учнів 1-4 класів;

- безкоштовного харчування учнів 1-х класів молоком;

- безкоштовного харчування учнів пільгового контингенту;

- охоплення харчуванням учнів 1-4 класів, які відвідують групу продовженого дня;

- охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів

- дієтичного харчування для учнів, які того потребують.

До 26.05.2017

2.2. Забезпечити неухильне виконання нормативно-розпорядчих документів, що регламентують організацію харчування учнів загальноосвітнього навчального закладу.

Постійно

2.3. Відпрацювати режим і графіки харчування учнів у шкільній їдальні та надати до затвердження директору школи

До 09.01.2017

2.4. Контролювати дотримання графіку харчування учнів.

Постійно

2.5. Розробити режим чергування педагогічних працівників в обідній залі та погодити з головою профспілки.

До 09.01.2017

2.6. Координувати роботу медичної сестри Ковалевській І.А. щодо:

- складання списків учнів, які потребують дієтичного харчування, та надання їх завідувачу виробництва;

- систематичного контролю за якістю харчування учнів;

До 26.05.2017

2.7. Своєчасно вносити зміни до наказу «Про організацію харчування у ІI семестрі 2016/2017 навчального року» на підставі змін у складі учнів відповідно до мережі навчального закладу.

За потребою

2.8. Своєчасно вносити зміни до наказу «Про організацію дієтичного харчування» на підставі медичних довідок, результатів поглиблених медичних оглядів та заяв батьків.

За мірою надходження інформації

2.9. Брати участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника).

До 26.05.2017

2.10. Здійснювати контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції

До 26.05.2017

2.11. Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали.

Щоденно

2.12. Виявляти за допомогою класних керівників дітей, які відносяться до пільгових категорій.

До 26.05.2017

2.13. Вести облік харчування дітей в окремих журналах.

Щоденно

2.14. Звіряти разом із класними керівниками відвідування учнів школи і шкільної їдальні з метою недопущення неправильного обліку

Щоп’ятниці

2.15. Опрацьовувати інформацію щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування

Щоденно

2.16. Своєчасно надавати до управління освіти інформацію про стан організації харчування у загальноосвітньому навчальному закладі за відповідними формами:

- акти обліку безкоштовного харчування;

щоп'ятниці

- акти звіряння;

щоп'ятниці

- узагальнені звіти за місяць з харчування учнів.

До 02 числа кожного місяця

3. Призначити відповідальним за облік безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту учителя початкових класів АмброзякС.П.

4. Надати безкоштовне харчування учням 1-4 класів з 10.01.2017 по 26.05.2017:

1-А кл.- 24 учням; 3-А кл.- 24 учням;
1-Б кл.- 20 учням; 3-Б кл. - 22 учням;
2-А кл.- 24 учням; 4-А кл.- 36 учням
2-Б кл. - 22 учням

5. Призначити відповідальним за облік безкоштовного харчування молоком учнів 1-х класів учителя початкових класів Миронову О.В.

6. Надати безкоштовне харчування молоком учням 1-х класів з 09.01.2017 - 26.05.2017:

1-А кл.- _24__ учням;

1-Б кл.- __20_ учням;

7. Класним керівникам:

7.1. Своєчасно виявляти учнів, які відносяться до пільгових категорій та мають право на отримання безкоштовного харчування

7.2. Проводити систематичну роботу щодо збільшення кількості учнів 5-11 класів, охоплених гарячим харчуванням

До 26.05.2017

7.3. Здійснити організаційні заходи щодо 100% охоплення харчуванням учнів 1-4 класів, які відвідують групу продовженого дня

З 09.01.2017 по 26.05.2017

7.4. Проводити бесіди щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та поведінки дітей в їдальні.

Постійно

7.5. Своєчасно надавати заявки на харчування учнів.

Щоденно

7.6. Тримати під контролем повноцінне споживання учнями порцій страв сніданку та обіду.

Постійно

8. Покласти персональну відповідальність на класних керівників:

8.1 За своєчасність та правильність подання заявок на харчування учнів;

8.2. За повноцінне споживання учнями порцій страв сніданку та обіду;

8.3. За відповідність даних обліку харчування учнів у шкільній їдальні даним обліку відвідування учнів в класних журналах:

1-А - Данилів Г.Є. 5-А - Першина Д.В.
1-Б - Миронова О.В. 6-А - Сапегіна Н.О.
2-А - Амброзяк С.П. 7-А - Середа І.О.
2-Б - Петренко О.В. 8-А - Грінченко Л.В.
3-А - Шевченко С.Ю. 9-А - Прус І.Є.
3-Б - Бондаренко О.А. 10-А - Ачкасов А.Є.
4-А - Клімова С.І. 11-А - Ярошенко Л.М.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ХЗОШ № 25 Н.В.Черкасова

Кiлькiсть переглядiв: 142

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.