/Files/images/1.jpg

E-mail :akshewskya@ukr.net

/Files/images/2.png

КНИГА - ВЕСЬ СВІТ У ТВОЇХ ДОЛОНЯХ!

Нашій бібліотеці, як і школі, у цьому році виповнюється 45 років!

/Files/images/3.jpg

БібліотекаЗОШ№ 25 -це:

-книгозбірня для допитливих малюків та юних інтелектуалів;
- творчий простір для спілкування і поповнення інформаційного багажу
- методичний центр для народження та акумуляції педагогічних інновацій, авторських програм;
- можливості знайомства з новими періодичними виданнями;
- бібліотечно – інформаційний центр;
- місце, де чекають нових зустрічей з шанувальниками книги.

СВОЇМ ЧИТАЧАМ МИ ПРОПОНУЄМО:

• понад 19281книг художньої літератури;
12 назв журналів і газет;
• понад 8664 примірників навчального фонду (підручники, хрестоматії);
• користування комп'ютером та мережею ІНТЕРНЕТ;
свободу доступу до інформації, підбору літератури;
• надання консультацій щодо користування довідковим апаратом бібліотеки, пошуку інформації;
• сценарії масових заходів бібліотечних уроків;
літературні свята, ігри, вікторини, конкурси.

"Я РАДІЮ, КОЛИ БАЧУ НАТХНЕННІ ОБЛИЧЧЯ СВОЇХ ЧИТАЧІВ."

/Files/images/006.JPG

БІБЛІОТЕКАР: Акшевська Наталія Геннадіївна

Сайт шкільної бібліотеки

УВАГА!ПАМ’ЯТКА ЧИТАЧЕВІ.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КНИГАМИ.

Любий читачу!

Бібліотечними книгами треба користуватися особливо обережно. Адже ці ж книги будуть читати інші діти.

ЧОГО БОЇТЬСЯ КНИГА?
- Брудних рук. Вони залишають на сторінках книги плями, роблять її неприємною.
- Вологості. Від вологості псується палітурка.
- Не читай під час прийому їжі.
- Перед тим, як почати читати книгу, обгорніть її папером або обкладинкою.
-
Не загинай сторінки і не перегинай палітурку. Книга боїться розсипатись на окремі листочки.

- Під час читання користуйся закладками для книг.

/Files/images/bbloteka/6.jpg

/Files/images/bbloteka/7.jpg

КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ БЕЗКОШТОВНЕ.

БІБЛІОТЕКА ОБСЛУГОВУЄ КОРИСТУВАЧІВ:

- на абонементі (видача друкованих видань додому);
- у читальній залі (користувачі працюють з літературою та іншими документами, які невидаються додому).

Користувачі мають право:

♦ користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковийапарат;
♦ отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
♦ використовувати довідково-бібліографічний апарат: каталоги, картотеки;
♦ одержувати бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання, навички й вміннясамостійно користуватись бібліотекою, книгою, інформацією;
♦ отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки не більше ніж на12 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бутипродовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів;
♦ брати участь у роботі бібліотечної ради;
♦ висловлювати свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції школи.

Користувачі зобов’язані:

♦ Не виносити з бібліотеки книги, які не записані в формулярі.
♦ Бережливо ставитись до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують зфонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинатисторінки).
♦ Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідковими виданнямитільки в читальному залі.
♦ При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читачповинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефектупопередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них помітку. В іншомуразі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
♦ У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою,повинен замінити його аналогічним документом чи документом, визнаним рівноцінним,або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначаєтьсябібліотекою.
♦ Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого користування.
♦ Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися тиші, порядку.

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА РЕАЛІЗУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.
• Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів
• Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.
• Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.
• Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
• Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.
• Формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.
• Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.
• Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

ФУКЦІЇ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ:

Освітня:

Озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації.
♦ Формування в шкільній бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити школярів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивіду¬альної освітньої та групової діяльності.
♦ Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом.
♦ Долучення шкільної бібліотеки до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання.

Соціальна:

Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієн¬тації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.

Інтелектуальна:

Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої, гуманістично орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя.

Самоосвітня:

Сприяти пізнавальній діяльності - цілеспрямованій, систематичній, керованій самим школярем роботі, необхідної для вдоскона¬лення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.
♦ Якнайповніше забезпечити потреби такого школяра в літературі, яка задовольняє його пізнавальні інтереси.

Культурологічна:

Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу.

Виховна:

Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.
♦ Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.
♦ Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря.
♦ Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство.
♦ Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Інформаційна:

Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов¬ного процесу; інформування батьківської громадськості; систе¬матичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.

МИ РАДІ БАЧИТИ ВАС У НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ
З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ:
З 8.30 ГОД. ДО 17.00 ГОД.
СУБОТА, НЕДІЛЯ – ВИХІДНІ.
ОСТАННЯ П’ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ – САНІТАРНИЙ ДЕНЬ.

План роботи шкільної бібліотеки

Кiлькiсть переглядiв: 315

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.